Home 2017-07-07T12:37:09+00:00

 

Samen creëren en realiseren we groei

 

 

 

 
 

 

Missie

Wij creëren een meerwaarde voor onze klanten door mensen, bedrijven en overheden dichter bij elkaar te brengen. Daarbij sturen we aan op duurzame klantenrelaties, bedrijfsontwikkelingen en de nodige innovaties. Bekijk hier welke diensten wij aanbieden. .

Waarden

  • Loyaliteit
  • Integriteit
  • Efficiëntie
  • Duidelijke afspraken
  • Vertrouwelijkheid
  • Kwalitatieve dienstverlening

Maak hier kennis met ons team.

Onze diensten

Wie en wat

Lobco2Care is een samensmelting van jarenlange ervaring in Lobbying en Consulting. Vanuit deze ervaring hebben we vastgesteld dat het essentieel is om het creëren van externe groei via onder andere aanbestedingen, netwerken, extra vestigingen, stakeholdermanagement,… samen te laten gaan met interne optimalisatie en innovatie binnen het bedrijf. Indien dit niet gebeurt, is de kans groot dat de gecreëerde groei van korte duur zal zijn of in het slechtste geval niet gerealiseerd wordt.

Lobco2Care brengt deze externe en interne werelden samen om uw bedrijf op de meest efficiënte wijze duurzaam te laten groeien.

EXTERNE PROCESSEN

U start met een nieuw project. Dit kan het uitbreiden zijn van uw bedrijf, het bouwen van een nieuwe vestiging, het starten van een nieuwe activiteit, het plaatsen van windmolens, het aanleggen van een weg…

In dit proces kunnen er verschillende obstakels opduiken. Belangenconflicten tussen overheden, vergunningen, protest van omwonenden, actiegroepen… Lobco2Care begeleidt u om al deze obstakels te overwinnen en de relatie met alle betrokken partijen zo optimaal mogelijk op te bouwen zodat uw project voldoende draagvlak heeft om gerealiseerd te worden.

In een snel veranderende maatschappij, zowel op sociaal, politiek en economisch vlak is het essentieel dat uw bedrijf zich bewust is van haar omgeving en haar stakeholders en meer bepaald hun invloed uw bedrijf.

Lobco2Care is een klankbord voor haar klanten. Onze externe visie, ervaring en expertise leveren een helicopterview op de maatschappelijke veranderingen die er voor zorgt dat wij u optimaal strategisch kunnen begeleiden in uw groeiproces. Wij brengen samen met u de stakeholders in kaart en benaderen ze. In projecten die vertraging oplopen of vastgelopen zijn, zijn wij uw bemiddelaar.

Als bedrijf wenst u in te schrijven op een (openbare)aanbesteding. Lobco2Care begeleidt u in dit proces. Samen brengen we het beslissingsproces en de beslissingsnemers in kaart. Op deze manier ondersteunen we op een efficiënte wijze de aanbesteding en sturen we deze in de juiste richting en verhogen we de succesratio.

Lobco2Care wilt ook het belang aantonen van een proactieve aanpak. Een succesvol en duurzaam relatiebeheer vraagt immers goede voorbereiding, tijd en ruimte. Wij kunnen dit relatiebeheer voor u zowel uitvoeren als implementeren in uw organisatie.

De economische realiteit zorgt er voor dat elk bedrijf en elke ondernemer zo efficiënt mogelijk omgaat met zijn middelen. Hiertoe behoort ook een goed uitgebouwd en uitgebalanceerd netwerk.

De beperktheid van middelen en tijd zorgt er vaak voor dat het opbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk niet gehaald wordt.

Lobco2Care heeft door haar jaren lange ervaring in de bedrijfswereld en overheidssector een groot netwerk van relaties opgebouwd. Wij begeleiden onze klant niet enkel in het opbouwen en versterken van haar eigen netwerk, maar wij implementeren ook de nodige professionele tools om dit netwerk vorm te geven.

Als bedrijf komt u vaak in contact met de overheid: als kandidaat-leverancier van de overheid, in een conflictsituatie, wanneer u vergunningen nodig hebt,… Veelal zijn deze overheden een grote onbekende.

Lobco2Care heeft door haar jaren lange ervaring met het overheidsapparaat de nodige expertise opgebouwd. Of het nu een lokaal gemeente of stadsbestuur is, een intercommunale, een gewest of een federale overheid, Lobco2Care kan u begeleiden in de politieke en administratieve geledingen van al deze bestuurlijke niveaus.

INTERNE PROCESSEN

Wij helpen de klant bij interne vraagstukken door het opzetten en uitvoeren van een doorgedreven analyse. Onze ervaring in het omgaan met moeilijke dossiers of plotse extra business delen we met de klant ter verbetering van de business processen (bv. bij een intake van een nieuw project). Eén van onze pijlers is het analyseren van de klantgevoelige processen en verbeteren van de klantentevredenheid bij uw klanten. Langs de kostenkant, voeren wij ook graag een abc analyse of marktonderzoek uit ter optimalisatie van de aankoop.

Vertrekkende van de facts en figures van een bestaande studie of onze analyse, (bv. klantentevredenheidsstudie) gaan we op zoek naar verbeteringsvoorstellen. Op basis van onze creativiteit, workshops en ervaring, slagen we erin om deze te vertalen in concrete tactische plannen, operationele projecten, taskforces en financiële modellen teneinde, samen met de klant, de beste keuze te maken. Effectiviteit en efficiëntie gaan hier hand in hand om de klant te helpen met het voorbereiden van betere interne processen (bv. digitale opvolging van prospecten en klanten) systemen, organisatie en rapportering dashboards.

Als Lobco2Care beperken wij ons niet enkel tot de analysefase en tot het formuleren van optimalisatievoorstellen.
Eén van de grote troeven van onze adviesbegeleiding is dat wij het hele programma kunnen trekken en realiseren. Beginnend bij het opzetten van de project structuur, het selecteren van een sterk project team, het opleveren van de scope binnen de afgesproken kwaliteit en tijd tot het respecteren van het budget. We Make it happen !

Eénmalig succes is goed  maar het verzekeren van succes is beter. Succesborging is dan ook één van onze grote troeven. We doen dit door tijdens elk project de nodige aandacht te besteden aan “waarom doen we dit?” en “wat willen we bereiken?”. Hiervoor zetten we een specifiek veranderingstraject op zodat we zeker zijn dat iedereen “mee” is en de nodige financiële en operationele resultaten worden behaald.
Daarenboven verankeren we de nodige “drivers” in de organisatie om de betere werking en resultaten in de toekomst te kunnen verzekeren (bv. nieuwe Sourcing processen en workforce planning)

Ons team

Team van experten

Lobco2Care staat voor een efficiënt resultaat. We passen dit principe ook toe in onze eigen organisatie. Voor elke opdracht zullen we dan ook kijken welke skills vereist zijn om de opdracht tot een succes te brengen. In functie van deze skills zorgt Lobco2Care voor de juiste experten.

COACHES

<strong>Michaël Pszeniczko</strong>
Michaël PszeniczkoConsulting partner
Michaël is een jonge en dynamische professional. Na het behalen van zijn Master in de Handelswetenschappen met specialisatie ‘Internationale Betrekkingen’ ging hij aan de slag in de financiële sector. In 2013 vervoegde Michaël ons team. Michaël is zeer sterk in het analyseren van een situatie, het vaststellen van het probleem en probleemoplossend werken.
<strong>Jan Pszeniczko</strong>
Jan PszeniczkoConsulting partner
Jan is een zeer gewaardeerde professional met een uitgebreide ervaring in zowel de publieke als private sector. Jan heeft meer dan 30 jaar in de private sector gewerkt, eerst in de pharmaceutische industrie en later als Directeur Public Affairs bij Telenet. Daarnaast is hij eerste schepen geweest in zijn gemeente Edegem en heeft hij tijdens zijn politieke carrière, als lid van verschillende raden van bestuur, een enorme expertise opgebouwd in de energiesector. In al deze jaren heeft Jan een uitgebreid netwerk opgebouwd dat al meermaals zijn meerwaarde heeft bewezen.
<strong>Frank Tribout</strong>
Frank TriboutConsulting partner
Na 10 jaar verschillende managementposities te hebben bekleed is Frank gestart als zelfstandig consultant. Hij implementeert nu al meer dan 15 jaar succesvol veranderingstrajecten met als doel een meer klantgerichte en kwaliteitsvolle organisatie, processen en systemen te ontwikkelen. Frank is sterk in motivatie en coaching, het begeleiden van mensen om samen doelen te bereiken.

TEAM

Referenties

Enkele voorbeelden uit onze portfolio

Gezien de vertrouwelijkheid van onze opdrachten kiezen wij ervoor geen namen noch merken bekend te maken op deze website. Wel geven we graag een beperkt overzicht van een aantal opdrachten die we reeds hebben volbracht.

Pharma

Op vraag van onze klant hebben we hen begeleid in een openbare aanbesteding naar de overheid. Lobco2Care heeft het beslissingsproces en de beslissingsnemers in kaart gebracht. Daarnaast heeft Lobco2Care strategisch advies gegeven om de overheid op een correcte en efficiënte manier te benaderen. Door dit partnership heeft onze klant de openbare aanbesteding gewonnen.

Retail

Verschillende retailers wensen hun huidige vestiging te vergroten of nieuwe vestigingen te bouwen. Lobco2Care begeleidt deze klanten in het vergunningsproces en meer bepaald in het politieke beslissingsproces. We begeleiden onze klant zowel in nieuwe dossiers als in bestaande dossiers waar er zich een probleem stelt. Waar nodig treed Lobco2Care dan ook op als mediator. Om zo vastgelopen dossiers terug bespreekbaar te maken en vlot te trekken. Samen met de klant advocaten en architecten vormen wij een team om zo op een efficiënte wijze de nodige vergunningen te verkrijgen.

IT / Telecom

Onze klant wenst zijn positie, als leverancier van overheden en semi-publieke organisaties, te behouden en te versterken. Lobco2Care begeleidt de klant in het stakeholdermanagement en geeft de klant strategisch advies hoe hij zich moet organiseren in deze markt.

Utilities

Onze klant wenste zijn facturatie en incassosysteem te optimaliseren. Lobco2Care heeft de klant hier actief in bijgestaan om de processen intern te optimaliseren en hen strategisch begeleid om met de juiste partners samen te werken.

Security

Onze klant wenste een relatie op te bouwen met het departement justitie. Lobco2Care heeft de public affairs behartigd naar justitie en de overheid.