Samen creëren en realiseren we groei

 

 

 

 

 

 

VPPA en Lobco2Care slaan handen ineen om Nederlandse én Belgische markt te bedienen

Het Amsterdamse VPPA en het Antwerpse Lobco2Care hebben besloten om samen te gaan werken. Beide kantoren geloven in een bredere propositie voor klanten om zo een internationaler werkveld te bestrijken.

Pieter Veldhuizen van VPPA: “Nederland en België zijn economisch sterk met elkaar verbonden. We zien een toenemende vraag vanuit organisaties om breder en internationaler een verhaal neer te zetten. Ik kijk er naar uit met Jan, Michaël en Dirk hier een bijdrage aan te leveren!”

Michaël Pszeniczko, partner van Lobco2Care over de samenwerking: “VPPA en Lobco2Care werkten reeds samen in gemeenschappelijke dossiers. We merkten dat onze bedrijfscultuur heel gelijklopend is en daarnaast klikt het ook op persoonlijk vlak. Activiteiten van bedrijven stoppen niet bij de grens. De cultuur, politieke structuur en regelgeving verschillen echter sterk in Nederland en België. Om onze bestaande en toekomstige klanten beter te kunnen begeleiden kiezen we dan ook voor een gestructureerde samenwerking met VPPA.”

Interesse gewekt? Neem contact op met Pieter van VPPA (pieter@vppa.nl) of Michaël van Lobco2Care (michael@lobco2care.com) om te verkennen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen!

www.vppa.nl

Missie

In een snel veranderende maatschappij, zowel op sociaal, politiek en economisch vlak is het essentieel dat uw bedrijf zich bewust is van haar omgeving, ontwikkelingen en besluitvormingen van overheden en organisaties die invloed hebben op uw activiteit.

Lobco2Care zet haar ervaring en netwerk in om de brug te slaan tussen bedrijven, organisaties, overheden en belangengroepen om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden. Op deze manier voorkomen we of ontwarren we complexe uitdagingen.

Bekijk hier welke diensten wij aanbieden. .

Waarden

  • Loyaliteit
  • Integriteit
  • Efficiëntie
  • Duidelijke afspraken
  • Confidentialiteit
  • Kwaliteit & klantentevredenheid

Maak hier kennis met ons team.

Onze diensten

Wie en wat

Lobco2Care is een no-nonsens Public Affairs en Lobbying agentschap dat sinds 2007 mensen, bedrijven en overheden samenbrengt. Met als doel een kader te creëren waarin uw bedrijf optimaal kan presteren en duurzaam ondernemen.
Wij bouwen mee aan de toekomstperspectieven van uw bedrijf. En dit door uw verhaal mee te schrijven en te helpen vertellen aan beslissingsnemers en stakeholders die een invloed hebben op uw bedrijf en haar activiteiten.

‘We take the air out of public affairs’.

In een snel veranderende maatschappij, zowel op sociaal, politiek en economisch vlak is het essentieel dat uw bedrijf zich bewust is van de invloed van haar omgeving en stakeholders.
Lobco2Care biedt een helicopterview en klankbord voor uw onderneming. Wij zetten onze ideeën, ervaring en expertise op een strategische en praktijkgerichte manier in om deze veranderingen in relatie tot uw bedrijf positief te benutten en/of te beïnvloeden.

EXTERNE PROCESSEN

Samen met u maken we een analyse van de situatie, opportuniteit of probleemstelling.

Op basis van deze analyse geven we advies over de mogelijke acties om tot de gewenste uitkomst te komen.

We brengen, samen met u, de verschillende stakeholders in kaart en bouwen een verhaal op om deze stakeholders te informeren en overtuigen.

In de contacten met stakeholders begeleiden we u op strategisch niveau en indien nodig voeren we samen de gesprekken of vertegenwoordigen uw belangen.

Samen staan we sterk, extra steun kan je verhaal alleen maar versterken.

Wij helpen u de nodige medestanders te identificeren en waar mogelijk coalities te vormen om sneller tot de gewenste uitkomst te komen.

De wereld evolueert razend snel.

Wij volgen de veranderingen op maatschappelijk, economisch en politiek niveau zodat u uw strategie kan aanpassen aan nieuwe opportuniteiten of bedreigingen.

U komt vaak, bewust of onbewust, in contact met de overheid.

Als gevolg van bestaande of nieuwe wetgeving, in een conflictsituatie, wanneer vergunningen nodig zijn, als kandidaat-leverancier,… of eenvoudigweg om een boodschap kenbaar te maken. Veelal zijn deze overheden een grote onbekende of lijken onbereikbaar.

Lobco2Care heeft door haar jaren lange ervaring met de overheid de nodige expertise en netwerk opgebouwd. Of het nu een lokaal gemeente of stadsbestuur is, een intercommunale, een semi-overheid, een gewest of een federale overheid, Lobco2Care is in staat u zowel op politiek als administratief niveau te begeleiden.

U start met een nieuw project. Dit kan een uitbreiding zijn van uw bedrijf, het bouwen van een nieuwe vestiging, het starten van een nieuwe activiteit, het plaatsen van windmolens, het aanleggen van een weg, …

In dit proces kunnen er verschillende hindernissen opduiken. Belangenconflicten tussen overheden, vergunningen, protest van omwonenden of actiegroepen… Lobco2Care begeleidt u om al deze obstakels te overwinnen en uw relatie met alle betrokken partijen te versterken zodat uw project voldoende draagvlak heeft om gerealiseerd te worden.

Als bedrijf wenst u in te schrijven op een (openbare) aanbesteding. Lobco2Care begeleidt u in dit proces. Samen brengen we het beslissingsproces en de beslissingsnemers in kaart. Op deze manier ondersteunen we op een efficiënte wijze de aanbesteding en sturen we deze in de juiste richting waardoor uw kansen op succes verhogen.

Lobco2Care gelooft in een proactieve aanpak. Een succesvol en duurzaam relatiebeheer vraagt immers een goede voorbereiding, regelmatige persoonlijke contacten en opvolging. Wij kunnen dit relatiebeheer voor u zelf uitvoeren of implementeren in uw organisatie.

Doorheen het proces van Public Affairs is communicatie uitermate belangrijk om uw verhaal kracht bij te zetten. Lobco2Care biedt strategisch advies om uw kernboodschap via de juiste kanalen bij de juiste stakeholders te brengen.

Ons team

Ervaring en expertise

Lobco2Care beschikt over een complementair team: de combinatie van bewezen ervaring en competenties in diverse materies en een uitgebreid en gevarieerd netwerk staan garant voor een efficiënt en positief resultaat.

PARTNERS

<strong>Jan Pszeniczko</strong>
Jan PszeniczkoConsulting partner

Jan is oprichter van Lobco2Care en een gewaardeerd professional met een ruime ervaring in zowel de publieke als private sector. Hij heeft gedurende 30 jaar Sales, Marketing en Public Affairs functies waargenomen in de farmaceutische industrie en de telecom. Daarnaast heeft hij meer dan 36 jaar politieke ervaring als schepen in zijn gemeente Edegem en als voorzitter van verschillende raden van bestuur en energie intercommunales.

In al deze jaren heeft Jan een uitgebreid netwerk opgebouwd dat al meermaals zijn meerwaarde heeft bewezen.

<strong>Michaël Pszeniczko</strong>
Michaël PszeniczkoConsulting partner

Michaël is een dynamisch en ervaren professional. Na het behalen van zijn Master in de Handelswetenschappen met specialisatie ‘Internationale Betrekkingen’ ging hij aan de slag in de financiële sector. In 2013 vervoegde hij Lobco2Care. Michaël is zeer sterk in het analyseren van situaties, het identificeren van uitdagingen en probleemoplossend werken.

Hij beschikt over een uitgebreid professioneel netwerk en is ondervoorzitter van Jong Voka.

<strong>Dirk Van Ham</strong>
Dirk Van HamConsulting partner
Dirk brengt internationale ervaring als bedrijfsleider in de levensmiddelensector, met een bewezen staat van dienst in verkoop, general management, public affairs en lobbywerk.
Hij zet zich in voor maatschappelijk en duurzaam ondernemen als voorzitter van Vinum et Spiritus, de Belgische federatie voor wijnen en gedistilleerde dranken, en als bestuurslid van STIVA, de Nederlandse stichting voor verantwoord alcoholgebruik.
Dirk behaalde een masterdiploma Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen en is een Oxford alumni. Hij heeft een uitgebreid lokaal en internationaal, commercieel en corporate relations netwerk.

TEAM

Referenties

Enkele voorbeelden uit onze portfolio

Gezien de vertrouwelijkheid van onze opdrachten kiezen wij ervoor geen namen of merken bekend te maken op deze website. Wel geven we graag een aantal anonieme voorbeelden.

Farma

Wij hebben onze klant, een wereldspeler in vaccinaties, begeleid in een openbare aanbesteding naar de Belgische overheid. Lobco2Care heeft het beslissingsproces en de beslissingsnemers in kaart gebracht, strategisch advies gegeven om de overheid op een gepaste manier te benaderen. Hierdoor heeft onze klant de openbare aanbesteding gewonnen.

Retail

We begeleiden verschillende lokale en internationale retailers in hun ambitie om huidige vestigingen te behouden, vergroten of nieuwe vestigingen te bouwen. Lobco2Care begeleidt hen in het vergunningsproces en meer bepaald in het politieke beslissingsproces. We adviseren onze klanten zowel in nieuwe dossiers als in bestaande dossiers waar er zich een probleem stelt. Waar nodig treed Lobco2Care op als mediator om vastgelopen dossiers terug bespreekbaar te maken en vlot te trekken. Samen met onze klanten en een team van deskundigen zorgen wij op een efficiënte manier voor de nodige vergunningen.

IT / Telecom

Onze klanten, belangrijke spelers in hun respectievelijke sectoren, wensten hun positie te behouden en te versterken, als leverancier van overheden, semi-publieke en private organisaties. Lobco2Care begeleidt hen op vlak van stakeholdermanagement en geeft hen strategisch advies om zich in deze markt te organiseren.

Security

Onze klant, wereldspeler in de veiligheidssector, wenste een relatie op te bouwen met verschillende overheden met als doel opdrachten voor hen te kunnen uitvoeren. Lobco2Care heeft het beslissingsproces en de beslissingsnemers in kaart gebracht, strategisch advies gegeven om deze overheden op een gepaste manier te benaderen en de opdrachten te winnen.

360° Public affairs

Zowel klanten die geen eigen Public Affairs hebben of hun eigen Public Affairs departement wensen te versterken doen een beroep op ons.

Voor volledige Public Affairs trajecten, gaande van een situatieanalyse, stakeholdermapping, coalitieopbouw, monitoring, bemiddeling, lobbying tot strategische communicatie.

Onze referenties zijn wereldwijde marktleiders of belangrijke spelers in o.a. gedistilleerde dranken, datagebruik, luchtvaart maar ook lokale Belgische bedrijven.